Vítejte

Šumperk má Dobrou Vyhlídku


V únoru roku 2014 zahájilo činnost Středisko výchovné péče v Šumperku. Pod názvem Dobrá Vyhlídka pomáhá dětem s problematickým chováním a jejich rodinám. Střediska výchovné péče přinášejí novou koncepci péče o ohrožené děti, přitom podobné zařízení chybělo od Olomouce až k polským hranicím.

Název Dobrá Vyhlídka vystihuje novou perspektivu pro děti a jejich rodiny, které tíží nějaký problém v chování. Pomůžeme jim najít cestu k nápravě vztahových problémů v rodině, ale i při vzdělávacích obtížích ve škole v důsledku nezvládnutého chování.

Dobrá Vyhlídka bude sloužit bezplatně dětem ve věku od 3 do 18 let a mladým dospělým do 26 let, a to ambulantní formou od pondělí do pátku. Docházka je dobrovolná, do 15 let musí mít děti souhlas zákonných zástupců.

Středisko výchovné péče rovněž úspěšně spolupracuje se školami na tvorbě a realizaci preventivních a intervenčních programů zaměřených na vztahy ve třídě.

Pokud vás trápí situace vašeho dítěte, ať už ve škole nebo doma, neváhejte a obraťte se na nás. Široké veřejnosti nabízíme bezplatně služby profesionálního týmu odborníků tvořeného speciálními pedagogy a psychologem.

Věříme, že se u nás budete cítit dobře. Také proto, že naše středisko působí v pěkném prostředí Vyhlídky.


NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ