Dokumenty

Info k pobytovému SVP

Prezentace k setkání SVP se školami

Doporučení k péči ve Středisku výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk

Školní vzdělávácí program

Vnitřní řád

Kontrakt o spolupráci mezi rodinou klienta a SVP

Kontrakt o spolupráci mezi školou a SVP

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Etický kodex pracovníka SVP

Logo


GDPR

Info

1. žádost o sdělení informace

2. žádost o výmaz osobních údajů

4. žádost o omezení zpracování

5. žádost o opravu osobních údajů

6. námitka proti zpracování

7. žádost o přenos osobních údajů

8. žádost o přístup k osobním údajům