Preventivně stimulační program

<< Nabízené služby

Program HYPO, jehož název je odvozen od slov „Hyperaktivita“ / „Hypoaktivita“ a „Pozornost“, je vhodný pro děti s poruchami pozornosti, nadměrnou pohybovou aktivitou a pro děti školsky nezralé s odkladem školní docházky.

Je určený především předškolním dětem ve věku od pěti a půl do šesti a půl let. S určitými úpravami lze však využít u dětí až do osmi let věku a také u dětí s lehkou mentální retardací.

Cílem programu je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných pro zvládnutí požadavků prvního ročníku základní školy.

Program vede ke zlepšení koncentrace pozornosti, krátkodobé paměti, zrakově-pohybové koordinace, zrakového a sluchového vnímání i paměti, sluchové pozornosti, logického myšlení, řečových dovedností, matematických představ, zrakově-prostorové představivosti, orientace a dalších schopností.

Těžiště programu spočívá v každodenní domácí práci, během které řeší dítě zadané úkoly pod vedením rodiče. Hravou formou dochází k rozvoji pracovních návyků dítěte, zlepšení komunikace, schopnosti spolupráce a posílení vzájemné vazby mezi rodičem a dítětem.

Program probíhá po dobu dvanácti týdnů. Deset týdnů se pracuje s materiálem programu HYPO a poslední dva týdny dítě procvičuje úkoly, ve kterých ještě nedosáhlo požadované úrovně.

Pro pracovní listy si rodiče jednou týdně docházejí do SVP Dobrá Vyhlídka, přičemž společně s pracovníkem zhodnotí uplynulý týden a obdrží instrukce a materiály na týden následující.

Podmínkou realizace programu je ochota a možnost rodičů pracovat s dítětem na zadaných úkolech každý den. Celková časová náročnost pro splnění jednotlivých úkolů se pohybuje mezi 10 až 20 minutami každý den.

SVP Dobrá Vyhlídka nabízí konzultace týkající se práce s materiálem programu HYPO zdarma. Pro jeho realizaci je však nutné zakoupit si předtištěné materiály v hodnotě 162 Kč.